Edellibellen (Aeshnidae)

Mosaikjungfern (Aeshna)

Südliche Mosaikjungfer (Aeshna affinis)